Terms of use

1. Do serwisu dołączasz dodając pierwszy wpis. Oznacza to akceptację regulaminu.

2. Każdy dodawany wpis musi dotyczyć kontrolowanej przez dodającego witryny i musi posiadać oryginalny opis.

3. Treści zgłaszane przez użytkowników muszą być prawdziwe i rzetelne.

4. Administracja nie odpowiada za treść wpisów. Jest to wyłączna kompetencja dodających.

5. Wpisy łamiące prawo lub regulamin będą co najmniej modyfikowane.

6. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu w treści aktualnie opublikowanej w serwisie.